Behandlingsmetode - Homeopati

Besøket starter med deg og Bjørn Lundberg sammen diskutere fronten som er karakteristisk for din medisinske tilstand. Med utgangspunkt er da et passende behandling plan fremover. Behandlingen kombineres med homeopati, naturmedisin og kostholdsråd.

For å oppnå best mulig resultat anbefales 2-4 besøk. Det første besøket tar en time og koster 600 SEK. Senere besøk vil koste 400 SEK og foregår etter fire uker. Homeopatiske og naturlige medisiner kostnader
200-400 SEK per måned.